Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora tvrtke Bonavia d.o.o. ulaganjem u fotonaponsku elektranu za pokrivanje vlastite potrošnje

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Modernizacijskog fonda temeljem poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost “Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu”, referentni broj: MF-2023-1-1.

Ukupna vrijednost projekta: 129.164,60 eura
Iznos sufinanciranja: 103.157,60 eura
Početak projekta: prosinac 2023. godine
Predviđeni završetak projekta: prosinac 2024. godine